english

Volvo 2022 WORLD TRIATHLON PARA SERIES SWANSEA

6ed o Awst 2022

Fydd cymal o’r ‘World Triathlon Para Series’ yn cael i gynnal ar ben eu hun am y tro cyntaf, yma yn Abertawe ar 6ed o fis Awst 2022. Brif ddigwyddiad wythnos o chwaraeon anabledd fydd y ‘Volvo 2022 World Triathlon Para Series’, wrth i ddinas Abertawe cynnal cystadlaethau a gweithgareddau ar draws y ddinas.

Fydd athletwyr elitaidd yn ymuno efo athletwyr y dyfodol, wrth i ddigwyddiad Cyfres Brydeinig a Aquathlon GoTri gael i redeg lawr yn Noc Tywysog Cymru yn SA1.

Partneriaeth rhwng Triathlon Prydain, Volvo UK, UK Sport, Triathlon Cymru, Llywodraeth Cymru a hefyd Dinas Abertawe sy’n gyfrifol am sicrhau llwyddiant y penwythnos a chreu mwy o gyfleoedd nofio, beicio a rhedeg ar draws y wlad

 

 

gwybodaeth am ddigwyddiadau

‘Volvo 2022 World Triathlon Para festival yw’r prif ddigwyddiad am ŵyl chwaraeon anabledd Abertawe, Ŵyl a threfnwyd gan Chwaraeon Anabledd Cymru

Fydd cyrff cenedlaethol a chlybiau lleol yn gyfrifol am greu gweithgareddau anabledd i oedolion a phobl ifanc efo anabledd ar draws wythnos gyntaf Mis Awst.

Mae’r gweithgareddau yn rhan o gytundeb tair blynedd sy’n ceisio sefydlu Abertawe fel prif ddinas y deyrnas unedig am gyfleoedd chwaraeon anabledd, efo cymysg o weithgareddau addysgol, cyfleoedd newydd a chystadlaethau elitaidd.

Allwch weld yr holl wybodaeth diweddara, yn gynnwys

•           Mapiau lleol

•           Ffyrdd

•           Amserlen

•           Wybodaeth am Bentref y Digwyddiad

•           Wybodaeth Traffig a Ffyrdd

 

LEARN MORE

 

Ras gyda ni

Gall unrhyw un efo anabledd hefyd gystadlu yn y GoTri. Fydd agwedd nofio yn cael i ymestyn at 100m o hyd ond nid oes angen cwblhau’r pellter cyfan os nad rydych yn hyderus. Hefyd, ma’ gennym ni lap o 500m o redeg, allwch neud hyn unwaith, neu dwywaith, beth bynnag sy’n eich plesio.

REGISTER ENTRY FOR Go TRI

 

Gofrestrwch heddiw ac fe welwn ni chi ar y llinell dechrau

 

CYNHADLEDD PARATRIATHLON RHYNGWLADOL

Fydd y digwyddiad yma yn cynnal y gynhadledd paratriathlon gyntaf erioed (3-6ed o Awst), a’r nod yw canolbwyntio ar godi pwysigrwydd a thrawiad Paratriathlon ar draws y byd.

Mae yna groeso i bob ffederasiwn rhyngwladol, petai wedi sefydlu’n ganol y rhaglen paratriathlon neu hyd yn oed os rydych yn edrych i gyflwyno paratriathlon i’ch corff am y tro cyntaf.

 

Book Now

 

GWIRFODDOLI

Allwch chi  helpu creu awyrgylch anhygoel lawr y doc yn ystod y Volvo 2022 World Triathlon Para Series

Dewch i wirfoddoli yng paratriathlon pwysicach y deyrnas Unedig am 2022 ac fe welwch chi ochr i triathlon i chi heb brofi o’r blaen.

Cofrestrwch nawr i fod yn rhan o’n dîm yn Abertawe

 

Sign up now   VOLUNTEER ROLES

 

Partners

Ma’ Volvo 2022 World Triathlon Para Series yn creu llwyfan gryf i chi, ac eich busnes i hyrwyddo eich brand ac eich gwasanaethau .

Pa baech chi’n fusnes balch Gymraeg, neu hyd yn oed cwmni rhyngwladol, mae yna ddigonedd o gyfleoedd i chi ymuno efo ni fel partner am yr ŵyl cyffroes yma.

Am fwy o wybodaeth, allwch gysylltu efo partnerships@britishtriathlon.org

 

 

FAQs

Welwch yr holl atebion sydd ganddo’ch wrth arwain at Abertawe

 

FAQs

Thanks to our Partners

Join Us

And enjoy insurance benefits, race licensing and more...